English Version  
     
   
   
   
   
     
 
Om Projektet One Man One Beach
En mand….. og en strand. Det bliver omdrejningspunktet for Marinemaler Ken Zier det næste års tid, hvor kunstneren fra det sydlige Djursland har besluttet at male et maleri om ugen fra den samme strand. En idè der har været undervejs i flere år og som bliver fulgt op af en bogudgivelse ved projektets afslutning i efteråret 2013. Det bliver Lyngsbæk strand i kanten af Nationalpark Mols Bjerge hvor kunstneren er bosat der bliver udgangspunktet for de 52 malerier.

Men hvorfor som kunstner begrænse sig til at male motiver fra den samme strand i et helt år? Ja svaret skal sjovt nok findes i den udlængsel som de fleste mennesker i almindelighed og nok kunstnere i særdeleshed har. Udlængsel; Ja en trang til at komme væk fra de vante omgivelser. En lyst til at møde nye verdener og nye mennesker. Det kender de fleste. For kunstnere er det en udlængsel efter inspiration til nye ideer der kan skabe grundlaget for nye værker, hvad enten der er tale om musikeren, digteren eller billedkunstneren. Studierejsen er et kendt fænomen og den er der tilsyneladende stor appetit på.

Ken Zier har selv rejst og udstillet i en lang række lande de senere år og kender udmærket til udlængselen. Trods det mener han at vores konstante higen efter at rejse væk måske har taget en smule overhånd. Vi har brug for at stoppe op og genopdage skønheden i baghaven, eller ved vores lokale strand. Derfor Projektet One Man One Beach der er tænkt som en dokumentarisk kunstnerisk hyldest til en lille plet i nationalparken mols bjerge.

Der findes meget smukkere steder og skønnere strande end dette sted på syddjursland. I virkeligheden er stedet eller motivet måske ikke så vigtigt. Jo for en marinemalers vedkommende må det være nær havet, men ellers er det vigtigste selve processen i at lade en tilfældig plet være omdrejningspunktet for en kunstners arbejde i et år, med årstidens skiften og vejrets luner som udfordring og inspirator.

Projektet har taget sin begyndelse i august 2012 og vil løbende kunne følges på denne hjemmeside hvor et nyt værk ugentligt bliver lagt ind med en lille kommentar til motivet. Uge for uge vil projektet vokse for til sidst at ende i bogform til næste år.
   
 
     
  Find os på Facebook